A compiled photo of a satellite image of forests in Bukit Ibam, Pahang, cleared for oil palm, and a photo of a tiger pawprint found there in 2020.

Apa nilainya musnah hutan dan habitat harimau demi kelapa sawit?

Syarikat YP Olio Sdn Bhd baru menerima kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar untuk menebang kawasan hutan 8,498 ha untuk dijadikan ladang kelapa sawit.

Tapak itu terletak dalam kompleks hutan Chini-Bera, Pahang, sebuah hutan asli yang cukup kaya dengan kepelbagaian biologi dan nilai-nilai ekologi. Terdapat juga dua kampung Orang Asli dalam tapak projek yang menuntut kawasan itu sebagai tanah adat mereka.

Siasatan Macaranga mendapati bahawa projek ini membawa manfaat besar kepada pihak pemaju, manakala pihak kerajaan dan masyarakat menanggung kos yang tinggi. Tambahan pula, kemusnahan hutan itu akan menjejas populasi harimau Malaya yang sudahpun hampir pupus.

Apakah kesan projek tersebut ke atas reputasi kemampanan industri kelapa sawit di Malaysia? Apakah pilihan paling wajar bagi pihak kerajaan Pahang dan pemaju?

Bahagian 1: Menebang Hutan Demi Kelapa Sawit Yang Takkan Terjual

Bahagian 2: Biarpun Sudah Berjanji, Habitat Harimau di Pahang Tetap Dimusnahkan

Bahagian 3: Orang Asli Menolak Tawaran Rumah Baharu Untuk Hutan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *