Tag Archives: BahasaMalaysia

Mampankah ladang hutan di Semenanjung Malaysia?

Sejak 2007, pembangunan pesat ladang hutan di hutan simpan  telah menjadi salah satu pemacu utama kehilangan hutan di Semenanjung Malaysia. Pembangunan ladang menebas hutan asli dan menanam semula dengan sejenis species pokok cepat tumbuh.

Ladang hutan disebut-sebut sebagai cara lebih berkesan menghasilkan kuantiti besar kayu. Jelas lihat sokongan kuat kerajaan persekutuan dan negeri membangunkan ladang hutan, dengan memberikan pinjaman mudah dan hak guna tanah kepada pengusaha swasta.

Namun, 15 tahun kemudian, apakah hasil pencapaian ladang hutan? Adakah ia menunjukkan tanda-tanda pembangunan mampan? Itulah tumpuan siasatan Macaranga setahun sejak Mac 2021.  Penemuan kami diterbitkan dalam bahasa Inggeris pada Februari 2022 dan kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia.

 
 
 

Tebang, Tarah, Tebas: Perginya Hutan Besar

Tebang, Tarah, Tebas: Perginya Hutan Besar

Bagaimana penyahwartaan terbesar hutan dalam tempoh dua dekad mengubah alam sekitar, ekonomi dan komuniti

Penerbit/Penulis: YH Law

Penterjemah: Adriana Nordin Manan

Penyunting: SL Wong

Diterbitkan dengan kolaborasi Rainforest Investigations Network, Pulitzer Center

Tarikh diterbitkan: 22 April 2022

(Hutan ditebang untuk ladang kelapa sawit di Jemaluang, Johor | Video oleh IMR Kreatif)

(more…)