Tag Archives: In-Depth

Tiga Cerita Tentang Tanah dan Air

Tiga Cerita Tentang Tanah dan air

TANAH AIR, gelaran bumi pertiwi dalam Bahasa Melayu, terdiri daripada perkataan ‘tanah’ dan ‘air’, masing-masing melambangkan tempat asal dan sumber. Tanah dan air menyumbang kepada kesinambungan manusia.

Di tanah air pula, kita saling bertaut dengan pelbagai cara: sebagai negara dan warganegara, melalui wadah nyata dan bayangan, dan di himpunan kolektif serta perkongsian dari individu ke individu.

Namun, hakikatnya kekal bahawa tanah dan air ditadbir oleh pihak berkuasa negara. Di kala bencana, ribut badai dan perubahan, adakah sistem tadbir urus kita cukup teguh?

Setiap keputusan yang diambil mengedepankan kepentingan siapa? Apa ciri yang berfungsi, dan apa pula yang menggagalkan?

Di 3 kisah yang dikongsi, Projek Khas ini meneliti bagaimana sistem tadbir urus di Malaysia meninggalkan impak ke atas manusia dan alam sekitar, selain isu dan tindakan yang berkenaan. Semua kisah berakhir dengan pertanyaan: adakah penyelesaian yang digunapakai berkesan?

(more…)