Tag Archives: #TanahAir

Tiga Cerita Tentang Tanah dan Air

Tiga Cerita Tentang Tanah dan air

TANAH AIR, gelaran bumi pertiwi dalam Bahasa Melayu, terdiri daripada perkataan ‘tanah’ dan ‘air’, masing-masing melambangkan tempat asal dan sumber. Tanah dan air menyumbang kepada kesinambungan manusia.

Di tanah air pula, kita saling bertaut dengan pelbagai cara: sebagai negara dan warganegara, melalui wadah nyata dan bayangan, dan di himpunan kolektif serta perkongsian dari individu ke individu.

Namun, hakikatnya kekal bahawa tanah dan air ditadbir oleh pihak berkuasa negara. Di kala bencana, ribut badai dan perubahan, adakah sistem tadbir urus kita cukup teguh?

Setiap keputusan yang diambil mengedepankan kepentingan siapa? Apa ciri yang berfungsi, dan apa pula yang menggagalkan?

Di 3 kisah yang dikongsi, Projek Khas ini meneliti bagaimana sistem tadbir urus di Malaysia meninggalkan impak ke atas manusia dan alam sekitar, selain isu dan tindakan yang berkenaan. Semua kisah berakhir dengan pertanyaan: adakah penyelesaian yang digunapakai berkesan?

(more…)

土地与水,故事三则

土地与水,故事三则

TANAH AIR,在马来语中是指祖国,字面意思是 “土地 “和 “水”。我们在很多方面——作为一个国家和公民;通过实际和想象;集体和个人——都与这两者有联系。

但现实是,tanah air 都由国家管理的。在这个充满灾难、动荡和变化的时代,我们的治理是否足够好?决策是为了谁的利益?哪些是有效的,哪些是无效的?

这个特别项目通过3个报道探讨了马来西亚的治理是如何影响人类和自然的,以及相关的担忧和行动。最终,我们要问:我们的解决方案是真实的吗?

(more…)